Svītrkoda skenēšana

Skenējiet svītrkodu, tiklīdz vēlaties apmaksāt rēķinu.

Svītrkoda skenēšana

Padariet datu aizpildīšanu ērtāku

Rēķinu svītrkodu skenēšana ar tālruņa kameru.

Noskenējot svītrkodu, maksājuma informācija

aizpildās uzreiz.

Padariet datu aizpildīšanu ērtāku

Maksājiet rēķinus Maxima kasē ar vienu pīkstienu

Jūs vai jūsu vecāki ir pieraduši apmaksāt rēķinus

veikala kasē? Tas ir iespējams!

Ievietojiet maksājumus vienā grozā

un ar jaunizveidotu svītrkodu dodieties uz veikalu!

Maksājiet rēķinus Maxima kasē ar vienu pīkstienu