Regulārie maksājumi

Izvēlieties pakalpojumu sniedzējus, kuru rēķinus vēlaties apmaksāt.

Regulārie maksājumi

Visi regulārie maksājumi vienā grozā

Izveidojiet tik daudz dažādu maksājumu grozus, cik vēlaties un sagrupējiet tos jums ērtā veidā! Nosauciet grozus kā vien vēlaties un uzstādiet atgādinājumus par apmaksu.

Visi regulārie maksājumi vienā grozā

Vairāk nekā 500 pakalpojumu

Apmaksājiet rēķinus par komunālajiem
pakalpojumiem, apsaimniekošanu,
telekomunikācijām u.c.

Vairāk nekā 500 pakalpojumu

Maksāt kā parasti

Maksājiet rēķinus jums ērtā brīdī.
Ērtākais – maksājums no bankas konta
vai ar Sollo svītrkodu Maxima kasē.

Maksāt kā parasti