Privātuma politika

Spēkā no 2022. gada 1. jūnija

Lejupielādēt dokumentu „Privātuma politika”

SIA “SOLLO LV”, reģistrācijas Nr.40103762043, juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019 (turpmāk – Sabiedrība, SOLLO vai mēs ) ciena SOLLO mobilās Lietotnes (turpmāk – Lietotne) un SOLLO interneta vietnes https://mans.sollo.lv/ (turpmāk – Vietne ) lietotāju (turpmāk – Lietotājs vai Jūs) privātumu un veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. Sabiedrības privātuma politika tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti – Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un citiem Latvijas Republikas un ES institūciju normatīviem aktiem, kas attiecas vai var tikt attiecināti un šo politiku.

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – Politika) vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt Politiku. Jūs vienmēr varat piekļūt jaunākajai Politikas versijai, izmantojot Lietotni vai Vietni, un mēs par to paziņosim ar papildu paziņojumu, ja Politika tiek būtiski mainīta. Lai nodrošinātu, ka Lietotāji tiek pēc iespējas informēti par viņu personas datu apstrādi, iesakām periodiski pārskatīt Politiku un ņemt vērā visas izmaiņas.

 

I. Uz kāda pamata mēs apstrādājam Jūsu datus?

Sabiedrība, realizējot savas likumīgās (leģitīmās) intereses, kas saistītas ar pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī īpašuma un darbinieku aizsardzību, paredz veikt personas datu apstrādi, kas var būt nepieciešama:

– lai varētu veikt savu komercdarbību un sniegt pakalpojumu;

– lai veicinātu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu;

– jaunu pakalpojumu izstrādei un attīstībai;

– klientu apkalpošanai;

– klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;

– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– novērstu nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– analizētu Vietnes/Lietotnes lietojumu darbību, izstrādātu un ieviestu tās uzlabojumus;

– veiktu Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

– novērstu krāpniecisku darbību;

– sava īpašuma un darbinieku aizsardzībai;

– vērstos valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Gadījumā, ja personas dati Sabiedrības likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai tiks izmantoti specifiskos nolūkos, datu subjekts par to tiks informēts atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šī apstrāde tiešā veidā nav nepieciešama līgumsaistību noslēgšanai vai izpildei, tomēr ir būtiska Sabiedrības komercdarbībai, lai mēs varētu sniegt pakalpojumu un nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, kā arī sava īpašuma un darbinieku aizsardzību.

Sabiedrība apstrādā jūsu personas datus, kas uzskaitīti Politikā, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • Lietojot Lietotni – ar nepārprotamu piekrišanu (atļaujām): nosūtīt ziņojumus no mobilās ierīces operētājsistēmas, piekļūt biometriskajiem datiem, piekļūt mobilās ierīces failu krātuvei un piekļūt kontaktu sarakstam;
 • Kad izmantojat Vietni, piekrītat sīkdatņu glabāšanai Jūsu ierīcē;
 • Jūsu piekrišana sūtīt vispārīgas ziņas un atgādinājumus;
 • Jūsu piekrišana Lietotnē vai Vietnē izvēlētajai autentifikācijas / identifikācijas metodei;
 • Juridiskās saistības, kas rodas un attiecas uz Sabiedrību (piemēram, mums ir jāpārbauda Jūsu identitāte, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju);
 • Sabiedrības un/vai trešo personu likumīgās interesēs (piemēram, lai novērstu likumpārkāpumus, krāpšanos, izmantojot mūsu pakalpojumus, lai aizstāvētu prasījumus vai aizstāvētu viņu tiesības, statistikas datu vākšana un analīze, tirgus analīze utt.).

Ciktāl piemērojamos tiesību aktos un ar kādiem nosacījumiem paredzēts, uz Jūsu personas datu apstrādi var attiekties viens vai vairāki no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem.

 

II. Vai es varu izmantot SOLLO pakalpojumus, neiesniedzot savus personas datus?

Jūsu ērtībai dažas Lietotnes un Vietnes funkcijas darbojas izmēģinājuma režīmā, piemēram, Jūs varat izvēlēties  Lietotnē/Vietnē pieejamos pakalpojumu sniedzējus un veikt viena vai vairāku (izveidojot grozu) rēķinu apmaksu līdz 100 EUR apmērā, izmantojot savu internetbanku, vai arī pēc pakalpojumu sniedzēja izvēles un norādītās informācijas (maksātāja kods, informācija par maksājumu) sniegšanas, Lietotnē vai Vietnē ir arī iespēja ģenerēt svītrkodu un pēc šī svītrkoda noskenēšanas Sabiedrības Pārstāvja (SIA “MAXIMA Latvija”) kasē, Jūs varat apmaksāt rēķinu ar maksājumu karti vai skaidrā naudā Pārstāvja (SIA “MAXIMA Latvija”) tirdzniecības vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, nereģistrējoties Lietotnē/Vietnē, neiesniedzot savus personas datus un nepārbaudot savu identitāti, Jūs varēsiet veikt maksājumus tikai līdz 100 EUR apmērā un nevarēsiet saglabāt savu maksājumu informāciju turpmākai izmantošanai un citiem pakalpojumiem (piemēram, saglabāt maksājumu paraugus turpmākai rēķinu apmaksai).

 

III. Kādi statistikas un analītiskie personas dati tiek apkopoti, kad izmantojat Lietotni?

Lai Lietotne pareizi darbotos, tai ir nepieciešama piekļuve noteiktai Jūsu ierīces informācijai un noteiktām ierīces funkcijām. Kad Lietotne ir lejupielādēta un instalēta Jūsu ierīcē, tā automātiski piekļūs šādiem ierīces datiem: mobilās ierīces operētājsistēma un rūpnīcas mobilās ierīces modeļa kods. Ja nepiekrītat, ka Lietotne piekļūst šiem datiem, nelejupielādējiet un neinstalējiet Lietotni savā mobilajā ierīcē, bet, ja lejupielādējat un instalējat Lietotni, nelasot šo Politiku, nekavējoties izdzēsiet Lietotni no savas mobilās ierīces.

Kad izmantojat Lietotni nereģistrējoties, mēs neievāksim personiski identificējamu informāciju par Jums. Mēs iegūsim tikai maksājuma izpildei nepieciešamo informāciju (rēķina adresāta unikālais identifikators), kas ļaus pakalpojumu sniedzējam (Saņēmējam) atpazīt rēķina adresātu, kā arī mēs redzēsim tikai apkopotu, nepersonalizētu statistiku par visiem Lietotnes lietotājiem (piemēram, Lietotnes lietotāju vecuma grupa, reģioni, darbības ar Lietotni, citi dati no lietotāju Google vai Apple kontiem (šie dati nāk no Google Play vai App Store platformām vai attiecīgi Google un/vai Apple kā operētājsistēmas platformas nodrošinātājiem).

Google programmatūra, ko nodrošina Google, Google Analytics un Google Firebase, palīdz mums apkopot un apstrādāt iepriekš minēto informāciju. Mūsu Lietotne ir izstrādāta, izmantojot Google Firebase lietotņu veidotāju. Ar Google Firebase un Google Analytics palīdzību mēs varam apkopot iepriekš minēto nepersonalizēto, statistisko informāciju par mūsu Lietotnes lietotājiem. Visa šī informācija tiek izmantota, lai noteiktu Lietotnes lietotāju skaitu, vecuma grupas, reģionus, un, pamatojoties uz šo informāciju, uzlabotu Lietotni vai tās atsevišķās funkcijas un izveidotu mērķtiecīgas reklāmas, kas pielāgotas noteiktām mērķauditorijām (piemēram, vīrieši vecumā no 25-30 gadiem no Rīgas).

Sīkāka informācija par to, kā Google vāc un izmanto šos datus, ir atrodama Google konfidencialitātes politikā vietnē https://policies.google.com/technologies/partner-sites ( Google Analytics ) un https://firebase.google.com/ support / privacy ( Google Firebase ).

Ja nepiekrītat šīs informācijas vākšanai, nelejupielādējiet un neinstalējiet Lietotni. Ja esat to lejupielādējis un instalējis un iebilstat pret šādas informācijas turpmāku vākšanu un apstrādi – diemžēl Jūs nevarēsiet izmantot Lietotni. Jūs varat pārtraukt Lietotnes lietošanu, izdzēšot to no savas mobilās ierīces.

 

IV.Kāda personiskā informācija tiek vākta, reģistrējoties Lietotnē vai Vietnē?

Ja izvēlēsieties izmantot visas Lietotnes vai Vietnes funkcijas un reģistrēties, mēs apstrādāsim šādu personisko informāciju par Jums:

 •  Izvēlētā reģistrācijas un identifikācijas metode un ar to saistītie personas dati:
  • Smart-ID. Ja izvēlaties šo autentifikācijas metodi, Lietotnē vai Vietnē būs jāievada Jūsu e-pasts, tālruņa numurs un personas kods.
  • E-pasts. Pēc šīs autentifikācijas metodes izvēles Lietotnē vai Vietnē būs jāievada Jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

V.Kādi personas dati tiek vākti, izmantojot SOLLO Lietotnes/Vietnes funkcijas un veicot maksājumus?

Izmantojot Jums pieejamās SOLLO Lietotnes/Vietnes iespējas (piemēram, maksājumu funkciju), mums ir jāapkopo noteikti Jūsu veikto maksājumu dati, proti, mēs apkoposim un pārvaldīsim:

 • datus, kas saistīti ar maksājumu (maksātāja kods – Lietotāja ID, maksājuma saņēmējs, rēķina adresāta unikālais identifikators, maksājuma summa, datums un laiks, maksājuma veids, banka no kuras veicat pārskaitījumu, maksāšanas līdzekļa dati, Jūsu bankas konta informācija, kas saistīta ar maksājuma izpildi pieslēdzoties savā internetbankā: bankas konta turētājs, bankas konta numurs un bankas nosaukums).
 • informācija par maksājumiem un citām darbībām, kuru mēs apstrādāsim un sniegsim Jums ērtā veidā. Jūs varēsiet izmantot Lietotnes/Vietnes analītiskās funkcijas un pārbaudīt savu maksājumu vēsturi, kā arī izsekot, kur un cik daudz naudas iztērējāt veicot maksājumus, kuriem pakalpojumu sniedzējiem jūs maksājat visbiežāk un vēl citas.

 

VI. Kādi dati tiek apstrādāti Lietotnē ar skaidru mobilās ierīces piekrišanu vai atļauju?

Ja piešķirat/piekrītat un/vai Jūsu mobilajā ierīcē ir iestatītas šādas atļaujas/piekrišanas, Lietotnei var būt piekļuve Jūsu mobilās ierīces kamerai, biometriskajiem datiem (piemēram, pirkstu nospiedumiem), mobilajai krātuvei.

Ja Jūs dodat atsevišķu piekrišanu paziņojumu iesniegšanai, mēs Lietotnē varēsim Jums sniegt paziņojumus (lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu ” Kādus paziņojumus mēs Jums nosūtīsim? “).

Diemžēl bez Jūsu atļaujas mēs nevarēsim sniegt Jums dažas Lietotnes priekšrocības vai funkcijas, piemēram:

 • Ja nepiekrītat mobilās ierīces operētājsistēmas paziņojumiem, mēs nevarēsim sniegt Lietotnes paziņojumus;
 • Bez Jūsu piekrišanas izmantot mobilo krātuvi, Jūs nevarēsiet skenēt dokumentu vai svītrkodu no fotoattēla, kas atrodas mobilajā tālrunī.
 • Bez Jūsu piekrišanas mobilās ierīces kameras izmantošanai, Jūs nevarēsiet izmantot Lietotnes funkciju – skenējot svītrkodu nebūs iespējams sasaistīt apmaksājamo rēķinu ar Lietotni un Jūs nevarēsiet noskenēt svītrkodus.
 • Bez Jūsu piekrišanas izmantot biometriskos datus (pirkstu nospiedumus), Jūs nevarēsiet izmantot savus biometriskos datus, lai piekļūtu Lietotnei, lai aizsargātu vai apstiprinātu maksājumu un Jums būs jāizmanto piecciparu drošības kods.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neapkopojam un neglabājam jūsu biometriskos datus (piemēram, pirkstu nospiedumus), ja tos izmantojat, lai aizsargātu piekļuvi Lietotnei. Ja esat izvēlējies šo veidu, kā piekļūt Lietotnei, šie dati tiek saglabāti tikai Jūsu mobilajā ierīcē. Ir arī svarīgi pieminēt, ka, ja Jūs piešķirat piekļuvi mobilās ierīces videokamerai, mobilās ierīces krātuvei, mēs nepiekļūsim un neizņemsim Jūsu uzņemtos/saglabātos fotoattēlus vai citus datus.

 

VII. Kādi dati tiek apkopoti Vietnē, izmantojot sīkdatnes?

Gadījumā, ja apmeklējat Vietni, Sabiedrība var apstrādāt apmeklētāja IP adresi, tīkla un atrašanās vietas datus, kad Jūs to sniedzat. Dati tiek vākti, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Informāciju par datiem, kas tiek ievākti, izmantojot sīkdatnes, varat atrast mūsu Sīkdatņu politikā.

 

VIII. Kādi personas dati tiek apkopoti, sazinoties ar Jums un administrējot Jūsu pieprasījumus?

Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kad Jūs iesniedzat pieprasījumu, pretenziju un/vai sūdzību pa e-pastu, pastu vai tālruni. Šajā gadījumā mēs apstrādājam Jūsu pieprasījumā norādītos datus un Jūsu kontaktinformāciju (piemēram, ja pieprasījumu iesniedzāt pa e-pastu – Jūsu e-pasta adresi).

Mēs apstrādājam šos datus, lai administrētu un izpildītu pieprasījumus, pretenzijas un/vai sūdzības, lai nodrošinātu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs paužat ar savu aktīvo rīcību, iesniedzot pieprasījumu, pretenziju un/vai sūdzību Sabiedrībai.

IX.Kādi personas dati tiek vākti tiešā mārketinga nolūkos?

Sabiedrība apstrādā jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu šādai apstrādei, piemēram, kad abonējat mūsu informatīvos izdevumus, piekrītat profila izveidei utt. (datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai mūsu likumīgajām interesēm).

Jūs varat piekrist tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai, izveidojot profilu Lietotnē vai Vietnē, vai atzīmējot piekrišanu Lietotnē vai abonējot informatīvos izdevumus Lietotnē/Vietnē.

Pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs varam sniegt Jums piedāvājumus un mārketinga paziņojumus par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem, izmantojot Jūsu esošos kontaktus.

Tiešā mārketinga nolūkos mēs varam pārvaldīt Jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, un saistītos sociālo tīklu kontus.

Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos varam apstrādāt šādos veidos:

 • Mūsu piedāvājumus un jaunumus varat saņemt informatīvā izdevuma veidā pa e-pastu, tālruni un/vai Lietotnē.
 • Saņemt informāciju par pasākumiem, piedāvājumiem un līdzīgu informāciju pa e-pastu, tālruni un/vai Lietotni.
 • Jūs varat saņemt uzaicinājumus piedalīties aptaujā vai spēlē pa e-pastu, tālruni un/vai Lietotni.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu tiešā mārketinga saziņas. To var izdarīt, noklikšķinot uz saites, kas atrodas jums nosūtīto ziņojumu apakšā, vai paziņojot mums pa tālr. (+371) 67892114 vai e-pastu: pakalpojumi@sollo.lv

IX.Kādus ziņojumus mēs Jums nosūtīsim?

Ja ļaujat Lietotnei/Vietnei sūtīt paziņojumus un/vai izvēlaties saņemt paziņojumus pa e-pastu vai tālruni, mēs izmantosim e-pastu un/vai tālruni. Mēs nosūtīsim informatīvus paziņojumus pa e-pastu (piemēram, informāciju par izmaiņām šajā Politikā, atgādinājumus par gaidāmo maksājumu veidošanu, gaidāmajiem maksājumiem utt.).

Ja vairs nevēlaties saņemt šos paziņojumus, varēsiet mainīt savas preferences, izmantojot mobilās ierīces iestatījumus, kā arī SOLLO Lietotnes/Vietnes iestatījumus. Diemžēl, kad Jūs to izdarīsiet, mēs vairs nevarēsim Jums iesniegt visus paziņojumus saistībā ar Lietotni/Vietni, ieskaitot tos, kas saistīti ar būtiskām izmaiņām (piemēram, šo Politiku). Ņemot to vērā, iesakām periodiski pārskatīt Politiku un ņemt vērā visas veiktās izmaiņas.

Paziņojumu iestatījumus varat arī mainīt jebkurā laikā, izpildot katrā saņemtajā ziņojumā sniegtos norādījumus vai sazinoties ar mums izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

 

X.Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu datus?

Iegūtos, apkopotos un ģenerētos personas datus mēs izmantojam šādiem mērķiem:

 • nodrošinot pareizu Lietotnes un Vietnes administrēšanu, kā arī visu Lietotnes/Vietnes darbības funkciju uzlabošanu un paplašināšanu;
 • dodot Jums piekļuvi visām sava SOLLO Lietotnes/Vietnes funkcijām: veikt maksājumus, norēķināties kasē, uzraugot savus rēķinu apmaksas paradumus un citas Noteikumos un Politikās aprakstītās funkcijas;
 • uzraudzīt un analizēt SOLLO Lietotnes/Vietnes izmantošanu un meklēt veidus, kā to padarīt Jums ērtāku, veikt statistikas izpēti un analīzi;
 • sniegt Jums informāciju un atgādinājumus par nepabeigtiem vai gaidāmiem maksājumiem, informāciju par izmaiņām un atjauninājumiem SOLLO Lietotnē/Vietnē vai Noteikumos un Politikās;
 • ļaujot Jums sazināties ar mums (iesniegt savus jautājumus, sūdzības, pieprasījumus, viedokļus utt.) un sazināties ar Jums par SOLLO Lietotnes/Vietnes izmantošanu un darbību;
 • uzraudzīt SOLLO Lietotnes/Vietnes izmantošanu, lai novērstu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, noziedzīgas darbības, likumpārkāpumus, krāpšanu utt.;
 • ievērot mūsu juridiskās prasības un pienākumus, tostarp tos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu;
 • atrisināt strīdus un problēmas, kas rodas SOLLO Lietotnes vai Vietnes izmantošanas sakarā;
 • veikt citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pareizu SOLLO Lietotnes un Vietnes darbību.

 

XI.Cik ilgi mēs uzglabāsim Jūsu datus?

Mēs uzglabāsim reģistrēto SOLLO Lietotnes un Vietnes lietotāju datus un informāciju par veiktajiem maksājumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķu sasniegšanai.

Visu Lietotnes/Vietnes lietotāju apkopotie dati (piemēram, Lietotnes lietotāja vecuma grupa, reģioni, citi dati no lietotāju Google vai Apple kontiem (šie dati nāk no Google Play vai App Store platformas vai attiecīgi no Google un/vai Apple kā sistēmas platformas nodrošinātājiem) tiks glabāti līdz Lietotnes/Vietnes pakalpojums būs pieejams lietotājiem, un apkopotie dati, kas iegūti, izmantojot Google Analytics un Google Firebase funkcionalitāti, tiks saglabāti vienu gadu.

Mēs varam uzglabāt Jūsu personas datus (ieskaitot Jūsu informētu piekrišanu) ilgāk, nekā norādīts iepriekš, ja:

 • Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sevi aizstāvēt pret prasībām, prasījumiem vai tiesas prāvām un lai aizsargātu, izmantotu savas tiesības;
 • Ir pamatotas aizdomas, ka tiek izmeklēta nelikumīga darbība;
 • Jūsu dati ir nepieciešami, lai strīds vai sūdzība tiktu pienācīgi atrisināta;
 • Dublējumi un citi mērķi, kas saistīti ar informācijas sistēmu vai līdzīgu darbību un uzturēšanu;
 • Personas datu glabāšanai ir citi juridiskie pamati un termiņi.

 

XII. Kam mēs varam pārsūtīt Jūsu datus?

Mēs varam nodot Jūsu datus apstrādei trešajām personām, kas mums palīdz administrēt Lietotni un Vietni. Šādas personas var būt Lietotnes vai Vietnes izstrādātāji, mobilo lietotņu un lietojumprogrammu tirgus izstrādātāji, identitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzēji, datu bāzes administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centrs, izmitināšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, mobilo lietotņu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, ziņojumapmaiņa (ieskaitot tiešsaistes un mobilās lietotnes), tirgus izpētes vai biznesa analīzes pakalpojumu sniedzēji, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, citi pakalpojumu sniedzēji. Katrā ziņā mēs sniedzam datu pārzinim tikai tik daudz datu, cik nepieciešams konkrēta pasūtījuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu izmantotie datu apstrādātāji drīkst apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Turklāt viņiem jānodrošina Jūsu datu drošība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un līgumiem ar mums.

Informācija par veiktajiem maksājumiem tiek nodota pakalpojumu sniedzējiem, par kuru pakalpojumiem Jūs norēķināties maksājot rēķinus izmantojot SOLLO Lietotni/Vietni.

Datus var sniegt arī Pārstāvjiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina un atbalsta Lietotnes un Vietnes darbību vai to funkciju darbību (piemēram, bankām, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem utt.). Lietotnes un Vietnes īpašnieka reorganizācijas, uzņēmuma nodošanas un citos līdzīgos gadījumos datus var nodot tiesību pārņēmējiem, uzņēmuma ieguvējiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži dati var būt pieejami uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs (piemēram Google utt.). Sabiedrība nodrošinās personas datu pārsūtīšanu tikai tad, ja ir pietiekams pamatojums, kas paredzēts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (turpmāk – VDAR) un citos piemērojamos tiesību aktos. Šāda pārsūtīšana var būt nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, var būt balstīta uz standarta datu aizsardzības nosacījumiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija balstoties uz citiem pamatiem, nosacījumiem vai izņēmumiem, kas paredzēti VDAR. Sabiedrība veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs trešās personas apstrādā personas datus saskaņā ar VDAR un citām obligātajām juridiskajām prasībām (ieskaitot, ja nepieciešams, datu apstrādes vai nodrošināšanas līgumu papildināšanu ar standarta datu aizsardzības līguma noteikumiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija). Lai iegūtu vairāk informācijas par šo, kādi dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un uz kāda pamata, un par citiem saistītiem jautājumiem varat sazināties ar mums pa e-pastu: pakalpojumi@sollo.lv

Datus var sniegt arī kompetentajām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, taču tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to prasa piemērojamie tiesību akti, vai gadījumos, kad likumos tas ir paredzēts mūsu tiesību nodrošināšanai, mūsu klientu, darbinieku un resursu drošībai, lai izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Ar Jūsu piekrišanu datus var izpaust piekrišanā norādītajām personām.

 

XIII. Kā mēs aizsargājam jūsu datus?

Sabiedrība izmanto dažādus fiziskos, tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību. Mēs esam apņēmušies pielikt pamatotas pūles, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju, taču mēs vēlamies norādīt, ka visa internetā pārsūtītā informācija ir neaizsargāta, un tāpēc mēs iesakām pareizi aizsargāt savas ierīces, neinstalējot nezināmu programmatūru, neapmeklējot aizdomīgas vietnes, aizsargājot jūsu paroles un citu personīgo informāciju.

 

XIV. Kādas ir Jūsu tiesības?

Kā datu subjektam Jums ir šādas likumā noteiktās tiesības:

 • Piekļūt Jūsu personas datiem.
 • Pieprasīt savu personas datu labošanu.
 • Pieprasīt personas datu dzēšanu vai ierobežot personas datu apstrādi.
 • Tiesības uz personas datu pārnesamību.
 • Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.
 • Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu.
 • Tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni https://www.dvi.gov.lv/lv ).

Pieprasījumus izmantot iepriekš minētās tiesības (tostarp piekrišanas atsaukšanu vai nepiekrišanu Jūsu datu izmantošanai), kā arī sūdzības, paziņojumus vai pieprasījumus datu subjekti var iesniegt pa e-pastu: pakalpojumi@sollo.lv . Tiesības tiek izmantotas, ievērojot tiesību aktos paredzētos nosacījumus, ierobežojumus un izņēmumus.

Dažas no savām tiesībām varat izmantot pats:

 • mainīt SOLLO Lietotnē/Vietnē savas piekrišanas / atļaujas;
 • mainīt iestatījumus, opcijas mobilās ierīces operētājsistēmas iestatījumos;
 • piekļūt maksājumu vēsturei, izmantojot SOLLO Lietotni vai Vietni;
 • iesniegt savus jautājumus, sūdzības, pieprasījumus, viedokļus.

Jebkurā laikā varat pārtraukt Lietotnes lietošanu, izdzēšot to no savas mobilās ierīces. Šajā gadījumā mēs pārtrauksim vākt datus, kas saistīti ar jūsu lietojumprogrammas lietošanu, bet turpināsim apstrādāt datus, kas apkopoti par Jums, kamēr Jūs lietojat lietojumprogrammu (skatiet sadaļu “Cik ilgi mēs uzglabāsim Jūsu datus?”). Pēc noteikto glabāšanas periodu beigām mēs iznīcināsim Jūsu datus vai neatsaucami un ticami depersonalizēsim Jūs.

Ja mainīsim/grozīsim Politiku, Lietotnē un Vietnē ievietosim tās atjauninātu versiju.

 

XV.Sazinies ar mums

Datu pārzinis:                                                                                                                                                   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
SIA “SOLLO LV” (Reģ.Nr.40103762043)                                                                                                   E-pasts: pakalpojumi@sollo.lv
Juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019                                                                                Pasta korespondences adrese :

Tel. (+371) 67892114                                                                                                                                       Datu aizsardzības speciālists SIA SOLLO LV

E-pasts: pakalpojumi@sollo.lv                                                                                                                      Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019